TÜRK OCAKLARININ KURULUŞUNUN 100. YILI MÜNASEBETİYLE

“TÜRKİYE’NİN TARİHSEL VE GÜNCEL SORUNLARI” KONULU ÖDÜLLÜ

İNCELEME/MAKALE YARIŞMASI

YARIŞMA İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

1-Yarışmaya sadece üniversitelerimizin lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören öğrencileri katılabilecektir.

2-Yarışmaya gönderilecek yazıların başka bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekmektedir.

3-Jürinin değerlendirmeleri sonucunda 1. olan yazı  sahibine 1000 TL, 2. olan yazı sahibine 500 TL, 3. olan yazı sahibine de 300 TL ödül verilecektir.

4-İnceleme/Makaleler A-4 boyutunda iki nüsha çıktı halinde ve bir CD’ye kaydedilerek ya da elektronik posta (e-mail) yoluyla tu****************@ya***.comadresine Microsoft Word dosyası olarak gönderilmelidir.

5-Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-İnceleme/Makalelerin uzunluğu belirlenen formatta 5 sayfadan az, 15 sayfadan fazla olmamalıdır.

7- Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.

8- Sayfa Düzeni: Alt: 6 cm, Üst: 5 cm, Sol: 4,5 cm, Sağ: 4 cm, Üst Bilgi: 4 cm ve Alt Bilgi: 5 cm, Yazı Tipi: Times New Roman, Punto:10,5, Satır Aralığı: Tek olarak ayarlanacaktır. 

9- Paragraflarda başlangıç girintisi 1,25 olacak, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılacaktır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmayacaktır.

10- Yazarların adı ve soyadı başlıktan sonra 1 satır boşluk bırakılarak, sağ köşeye, ad küçük, soyad büyük harfle yazılmalıdır. Yazarın ismi üzerine yıldız işareti konarak dipnotta aşağıdaki düzende, her ana kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde (Üniversitesi/Kurumu, Fakültesi, Bölümü, Posta kodu, Şehir, ÜLKE, e-posta adresi) yazılmalıdır.

11- Makale başlığı kısa olmalı çalışmayı tam olarak yansıtmalıdır. Başlığın tamamı 12 punto büyük harfle, ortalanmış olarak ve koyu  yazılmadır.

12-Örnekleriyle Dipnot Sistemi ve Kaynakça

a-Kitap: Yazar, Kitap Adı,Yayınevi, Yayın Yeri ve Yılı. 

Mehmet Yaşar Ertaş, Sultanın Ordusu, Yeditepe,  2007.

b-Makale: Yazar, “makale adı”, dergi adı, Cilt:, Sayı:, Yıl, sayfa.

Mehmet TOPAL, “II. Mustafa’nın Avusturya Seferlerinde Rusçuk Şehri ve Limanının Önemi”, Türklük Araştırmaları Dergisi, Sa.20, İstanbul 2008, ss.223-250.

c-İnternet Kaynakları: Ross Anderson, Economic and Security Resource Page,http:/www.cl.cam.ac.uk/=rja4/econsec.html, (Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2009)

9. Kaynakça Çalışma hazırlanırken kullanılan kaynaklar dipnotlardan ayrı olarak makalenin sonuna da kaynakça bölümü olarak eklenmelidir.

Kaynak listesi, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Kaynak bildiriminde sıra; “yazar soyadı, adının baş harfi, eserin adı, basımevi, basım yeri, eserin yayın tarihi” olarak düzenlenmelidir. Dergi alıntılarında, cilt, sayı ve sayfa aralığı verilmelidir. Metin içinde verilmemiş kaynaklar bu listede gösterilmemelidir.

Makale son gönderim tarihi 1 Mayıs 2012 Salı günüdür.