UNESCO 2021 Hacıbektaş, Yunus Emre ve Ahi Evran yılı dolayısıyla lise öğrencileri arasında ödüllü “Anadolu Erenleri” temalı deneme yarışmaları:

TÜRK OCAKLARI ESKİŞEHİR ŞUBESİ
LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI “ANADOLU ERENLERİ” TEMALI
DENEME YARIŞMASI

Deneme Yazma Yarışması Teması

Madde 1. Tema “Anadolu Erenleri ( Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran)”

Deneme Yazma Yarışmasının Amacı

Madde 2.

Bu kapsamda lise öğrencilerinin;

  1. Unesco’nun 2021 Yılını ‘ Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahî Evran’ı tanıtma ve anlama yılı ilan etmesi münasebetiyle lise öğrencilerinin “Anadolu Erenleri”ni tanımalarını sağlamak
  • Lise öğrencilerinin Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecine katkı sağlayan isimleri anlamalarını ve kendi kültürlerine duyarlılıklarının artırılmasını sağlamak
  • Lise öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Deneme Yazma Yarışması kapsamı:

Madde 3. Resmi ve Özel Liselerde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. Deneme Yazma Yarışması Tarihi: En son katılım 1 Nisan 2021

Madde 4. Başvurular 1 Nisan 2021 tarihine kadar Eskişehir Türk Ocağına e-posta yolu ile yapılacak, eserler 2 Nisan 2021 İle 20 Nisan 2021 tarihleri arasında değerlendirilecek ve dereceye giren eserler 6-7 Mayıs 2021 tarihinde Eskişehir Türk Ocağının Web sayfasından Sosyal Medya Hesaplarında açıklanacaktır.

Deneme Yarışmasının Teması:

Madde 5. * Anadolu Erenleri’ temasından hareketle 1. İnsan sevgisi 2- Hoşgörü 3- Barış ve kardeşlik 4- Doğruluk 5- Liyakat ve adalet 6- Fütüvvet 7- Esnaf Ahlakı 8- Teslimiyet ve bağlılık 9- Türkçe 10- Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması alt temalarında deneme yazmak.’

Yarışmaya katılım ve Başvuru:

Madde 6. Yarışmaya resmi ve özel liselerde eğitim gören öğrenciler katılacaklardır. a) Katılımcı okullara, öğrencilerine, danışman öğretmenlerine “Katılım Belgesi” verilecektir. b) Eserlerin sorumluluğu eser sahibi öğrenciye ve danışman Öğretmene ait olacaktır. c) Her öğrenci yarışmaya bir(1) eser ile katılacaktır. d) Eserde sadece “RUMUZ” belirtilecektir. e) Ayrı bir sayfada rumuz belirtildikten sonra:

Katılımcı öğrencinin;

Adı-Soyadı

Sınıfı/No

Okulun bulunduğu il/ilçe

Öğrenci veli telefonu e-posta (kişinin açık rızası ile)

Danışman öğretmenin;

Adı-Soyadı

Branşı

Telefonu e-posta           adresi belirtilecektir.

f) Denemeler beş(5) sayfayı geçmeyecek şekilde yazılacaktır.

g) Yarışmaya katılımda 9-10 ve 11 Sınıf öğrencileri öncelikli olacaktır.

h) Eserler özgün olmalı, daha önce başka bir yarışmaya gönderilmemiş veya başka bir yarışmada ödül almamış olacaktır.

ı) Eserler “Yarışma Düzenleme Kurulunun belirlemiş olduğu formata uygun hazırlanacaktır. Eserler Times New Roman 12 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılarak M.Office Word formatında hazırlanmalıdır. Sayfa düzeni iki yana yasla şeklinde ve bütün kenarlardan 2.5cm boşluk bırakılarak alt ve üst bilgi 1.25 olarak ayarlanmalıdır.

Madde 7. Deneme Yarışması Değerlendirme Ölçütleri

1-Deneme metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (25puan)

2-Özgünlük (25puan)

3-Üslup ( temaya uygun bir başlık, metnin anlam bütünlüğü oluşturması ve etkileyici bir başlangıç yapabilme) (25 puan)

4-Türkçeyi Kullanma (En iyi anlamı karşılayan sözcükleri kullanma, Noktalama-İmla ve Dilbilgisi kuralları) (25puan)

i)Yarışmaya gönderilecek eserler 1 Nisan 2021 tarihine kadar “Yarışma Düzenleme Kuruluna gönderilecektir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

j) Deneme metinleri okulun “Yazı İnceleme Komisyonu “tarafından içerik ve noktalama-imla yönünden incelendikten sonra (öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri ile birlikte) e-posta adresine gönderilecektir.

k) Yarışmaya gönderilen eserlerin her türlü hakkı Eskişehir Türk Ocağına ait olacaktır.

l) Yarışmaya katılan tüm okullar ve öğrencileri yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılırlar.

m) Yarışma Düzenleme Kurulu, şartnamede yer alamayan hususlarda karar vermeye ve değişiklik yapmaya yetkilidir.

n)Yarışma düzenleme süreci Eskişehir Türk Ocağı Web sayfasından ve Sosyal Medya hesaplarından takip edilebilecektir.

Madde 8. Ödüller:

Birincilik Ödülü: 1000TL+ Plaket+ Kitap

İkincilik Ödülü: 750TL+ Plaket+ Kitap

Üçüncülük Ödülü: 500TL+ Plaket+ Kitap

Teşvik ( İki adet) : 250TL+ Plaket+ Kitap

Onay ve Uygulama

Madde 9. Bu yarışma şartnamesi 9 maddeden ibaret olup Milli Eğitim Bakanlığının iznine istinaden yapılacaktır.

———————————————————————————————————————–

Eserlerin e-posta adresine gönderilme tarihi: En geç 01 Nisan 2021 Dereceye giren eserlerin Eskişehir Türk Ocağı Web Sitesinde ve Sosyal Medya Hesaplarında İlanı: 01 Mayıs 2021 Ödül Töreni: (Nasıl düzenleneceği açıklanacaktır)

Yarışma Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Nedim ÜNAL
Doç. Dr. Mehmet TOPAL
Yüksel KAYIN (Türk Dili ve Edebiyatı Öğr.)
Temel GÜNDOĞDU ( Türk Dili ve Edebiyatı Öğr.)
Ayşegül GÜLŞEN ( Türk Dili ve Edebiyatı )

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Eskişehir Türk Ocağı

Adres: Dede Mah. Sivrioğlu Sok. No: 2 Odunpazarı/ Eskişehir.

E-Posta: es*******@tu**********.tr

Tel: 0531 783 6265 / (0222) 2214141