1-Türk Dünyasını oluşturan devletler , başkentler, özerk Türk bölgeleri

2-Türk Devletleri ile ilgili devlet adamları ( tarihteki veya zamanımızdaki) hakkında    Anadolu BEYLİKLERİ, Altınorda, Akkoyunlu  devletleri… Mete Han, Bilge Kağan, Alparslan,Osman Bey..  Dr. Sadık Ahmet,  Aliya İzzet Begoviç … Tüm Türk  Cumhuriyetlerinin kurucuları, Başkentleri…

3Tarihte kurulan ilk Türk cumhuriyetleri(Batı Trakya ve Azerbaycan gibi)

4-  Kırımda, Kazan(Tataristan)da Doğu Türkistan’da, Azerbaycan’da yetişmiş bilim ,fikir  ve devlet adamları, Çıkarılan gazeteler ( Tercüman- Gaspıralı İsmail gibi, Ebulfez Elçibey, İsa Yusuf ALPTEKİN ,Osman Batur- Mustafa Abdülcemil KIRIMLIOĞLU…)

6-Türkiye’nin  coğrafi özellikleri ile ilgili sorular( Şehirler, şehirlerle ilgili özel bilgiler, sınırlarımız, nehirler, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, Eskişehir(Yöneticileri, ilçelerinin özellikleri) ve çevresi ile ilgili ayrıntılı sorular…

7- Türk dünyasının çeşitli bölgelerinde yetişmiş tarihi veya çağdaş   bilim adamları,edipler,sanatçılar ve onların bıraktığı eserler( Kaşgarlı Mahmut-Divan-ı Lügat’it-Türk, Ali Şir Nevai- Muhakemetü’l-Lügateyn vs, Yusuf Has Hacip- Kutadgu Bilig,   Farabi,İbn-i Sina, Dede Korkut, Gazi Giray Han-Şiirleri,Uluğ Bey, Şeyhi- Harname, Süleyman Çelebi- Vesiletü’n-Necat, Âşık Paşa-Garipname, Hacı Bektaş_ı Veli-Makalat, Ali Kuşcu,  Piri Reis, Seydi Ali Reis_ Miratü’l Memalik, Şah İsmail,  Fuzuli-Şikayetname,Leyla ü Mecnun mesnevisi, Mimar Sinan ve eserleri, Katip  Çelebi ve eserleri, Karacaoğlan , Pir sultan Abdal, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli, Babür Şah- Babürname,  Namık Kemal, Ahmet Vefik Paşa, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Yahya Kemal Beyatlı, Cengiz Dağcı, Cengiz Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Hüseyin Şehriyar, Ata Terzibaşı  ve Irak Türkmen Edebiyatında Hoyratlar,  Arif Nihat Asya,  Fethi Tevetoğlu,Prof. Dr. Osman Turan, Prof.Dr. Fuat Köprülü, Orhan Şaik Gökyay, H. Nihal ATSIZ –Romanları, İncelemeleri, Yayınları,Dilaver CEBECİ,Abdürrahim Karakoç, Yıldırım Gürses, Münir Nurettin Selçuk,Tarık Buğra, Sevinç ÇOKUM, Yücel Çakmaklı, Muzaffer SARISÖZEN,Nida Tüfekçi, Özay Gönlüm, Neşet ERTAŞ

8 Türk Dünyasından çeşitli olaylar(  Kırım Türklerinin  sürgünü, Doğu Türkistan Türklerinin gördüğü zulümler,Balkanlarda yaşanan zulümler ve göçler,  Azerbaycan  Türklerinin  gördüğü katliamlar- Karabağ ve Hocalı Katliamı, Kıbrıs Türkleri ve yaşadıkları, Irak Türkleri ve gördükleri zulümler…)

 9- Son Osmanlı Meclisinde ve TBBM’de ilan olunan misak-ı milliye dahil olup da, bu gün sınırlarımız dışında kalan yerler( Irak’ta, Gürcistan’da … )in isimleri

10-“Türk Çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır “ diyen Türkiye Cumhuriyetinin birinci cumhurbaşkanı Atatürk ‘ün hayatı ve gerçekleştirdikleri, Diğer cumhurbaşkanları ile ilgili sorular…

11-Spor Tarihimizle ilgili Sorular(  Okçuluk,Binicilik, Cirit..) Sporcular ve takımlar( Futbol, güreş branşları başta olmak üzere…)

12- Müzik aletleri(Tar, kanun, yaren, mey, kös,tanbur, bağlama, cura sipsi, mey,kemençe, tulum…),Müzisyenler( Itri, Hacı Arif Bey, Yıldırım Gürses, Münir Nurettin Selçuk, , Muzaffer SARISÖZEN,Nida Tüfekçi, Özay Gönlüm, Neşet ERTAŞ , Âşık Veysel, Murat Çobanoğlu …)

13- Gelenekli Sanat Dalları( Orta Oyunu, Meddah, Karagöz -Ebru, Hat, Tezhip)