Türk Ocaklarının kuruluşunun 105. Yılı için, Eskişehir’deki Türk Ocaklılar, Vilâyet meydanındaki Atatürk anıtına çenk koydular. Daha sonra bir basın açıklaması yapan Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof.Dr.Nedim Ünal, şunları söyledi; TÜRK OCAKLARININ 105. YILI KUTLU OLSUN Aziz Türk Milleti, Değerli Ocaklılar, Türk Ocaklılar olarak bugün mutluyuz, gururluyuz; Türk Ocakları 105. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Vatan ve millet aşkıyla dolu 190 Tıbbiyeli öğrenci, Türklüğün makûs talihini yenmek için Türk milliyetçisi büyüklerine mektuplar yazdılar. Onlar da bu aziz millete hizmet için Türk Ocağı’nı kurdular. Türkiye’mizin en köklü gönüllü teşekküllerinden birisi olan Türk Ocakları, bu vesileyle 105 sene önce, 25 Mart 1912 tarihinde kuruldu. Bugün, kutlu Ocağımızın 105. yaşını her birlikte kutluyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Günümüz Türkiye’sinde yaşanan hâdiseleri ve bu kutlu Ocağın Türk Milleti’nin mukadderatı bakımından taşıdığı önemi daha iyi anlayabilmek için, Türk Ocakları’nın hangi şartlarda kurulduğunu yeniden hatırlamamız gerekir. XVIII. yüzyılın başından itibaren, iki asır boyunca, birçok sebebe bağlı olarak, zamanın küresel güçleri karşısında her bakımdan gerileyen, güçsüz duruma düşen devletimiz, 1912 yılına gelindiğinde, tam bir siyasî çöküntü içerisinde bulunmaktaydı. Bu ortamda, Türk milletini fikir, ilim, sanat, ekonomi, eğitim vb. bütün alanlarda yüceltmek ülküsüyle şaha kalkan Türk Ocaklılar, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Harbi ve Millî Mücadelenin yaşandığı on yıllık savaş döneminde sadece fikrî önderlik yapmadılar, fiilen cephelerde savaştılar. Anadolu’da Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde yeniden diriliş hareketinde mücadelelerini sürdürdüler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna öncülük ettiler. Uzun süren savaşlardan yorgun, harap ve bitkin çıkmış olan Türkiye; bütün imkânsızlıklara, dâhili ve harici meselelere rağmen; Cumhuriyetin ilk onbeş yılında, sağlıktan eğitime, bayındırlıktan sanayileşmeye kadar, her alanda, göz kamaştırıcı neticeler elde etmiştir. Bu süreçte, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Ocakları’nın bütün yurt sathında teşkilâtlanması için büyük destek ve gayret göstermiştir. Türk Milletini yaşatmayı ve yüceltmeyi şiar edinmiş olan Türk Ocakları mensupları bilgi, iman, azim ve heyecanla donanmış olarak millete hizmet aşkıyla, ilk günkü gibi bugün de, azimli ve heyecanlıdır. Aziz Ocaklılar, Yüreği vatan ve millet aşkıyla dolu Türk Ocaklılar olarak, 105. kuruluş yıldönümümüzü kutladığımız şu günlerde, ülkemizin ve milletimizin geleceğini yakından ilgilendiren bazı iç ve dış gelişmelere dikkat çekmek istiyoruz. Üzülerek görüyoruz ki, bugün de Türklük ve Türkiye saldırılarla karşı karşıyadır. İslam âlemi ve Türk dünyası hedef tahtasındadır. Küresel egemenlik mücadelesini yürüten güçler karşısında millî varlığımız ve devletimizin bekası ciddi bir tehdit altındadır. Bir yandan başta ABD olmak üzere sözde NATO müttefiklerimiz öte yandan da dara düştüğümüzde sarıldığımız kuzey komşumuz, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısını bize tercih ettiklerini açıkça göstermektedirler. 15 Temmuz’dan sonra yakalanan birlik ruhu, sistem değişikliği tartışmaları arasında zaafa uğrarken dışarıda pek çok cepheden saldırı altındayız. Kerkük’te bir oldubittiyle Türkmen varlığı sindirilmeye çalışılırken Erşat Salihi’nin feryatlarına ancak kısık sesle destek verebiliyoruz. Halep malum, Suriye bölünüyor ve PKK devletinin kurulması için büyük güçler ellerinden geleni ardına koymuyor Türkiye’nin büyük bir kucaklaşmaya, tek yumruk olmaya ihtiyacı var. Dün olduğu gibi bugün de Türk Ocakları, Türk milletinin birliği ve Türk devletinin bekası için çalışmaya devam ediyor. Vatanlarında öksüz bırakılan Irak ve Suriye Türkmenlerinin, Uygurların, Kırım Tatarlarının ve bütün mazlumların sesini duyurmaya çalışıyor. Türk dünyasını birliğe, İslam âlemini dayanışmaya çağırıyor. En başta da ülkemizin bütün yöneticilerini ve millî bütünlükten yana siyasetçilerini, kısır çekişmeleri bir yana bırakarak millî beka mücadelesinde odaklanmaya davet ediyor. Halk oylamasının sonucu ne olursa olsun Türkiye’nin büyük bir kucaklaşmaya, tek yumruk olmaya ihtiyacı var. Türk Ocaklılar olarak bizler, içinden geçtiğimiz zor süreçte daima milletimizin, devletimizin ve demokrasimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Türklüğün, İslam âleminin ve insanlığın geleceği için, adalet, merhamet ve hürriyet ilkelerini özümsemiş; fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür gelecek nesillerin yetişmesi için yürütmekte olduğumuz faaliyetleri yeni bir anlayışla devam ettireceğiz. Bu vesileyle, vatan için canlarını feda eden, bayrağımıza al rengini veren aziz şehitlerimizi, Bilge Kağan’dan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e; Hoca Ahmed Yesevi’den Yunus Emre’ye Türk milletine hizmet eden bütün geçmiş büyüklerimizi; Türk Ocaklarının kurucularını, Eskişehir şubesinden dar-ı bekaya irtihal eden hizmetkârlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Türklüğün kutlu ocağı ebediyyen tütsün. Türk milleti ve Devletimiz ilelebet payidar olsun.