Yönetim kurulumuz ,yeni Valiye hoş geldiniz ziyaretinde bulundu.Bu vesileyle hem şehrimizin durumu,meseleleri konuşuldu ve hem de “Türk Dünyası Başkentliği” vesilesiyle olması,yapılması gerekenlerin üzerinde değerlendirmelerde,fikir alış verişinde bulunuldu.
Başkanımız özellikle “Türk Dünyası Başkentliği’nin” Eskişehir,Türkiye ve Türk Dünyası bakımından önemine vurgu yaparak;Bu sene burada yapılacaklar,yapılması gerekenler;bütün Türk Dünyası’na örnek olmalı.Türk Dünyası’nın kaynaşması,birbirini tanıması bakımından bir vazife ifa etmeli” dedi. Bunun da ötesinde özellikle Eskişehir’e bu sene Türk Dünyası rengi hakim olmalı ve değiştirilmemek üzere şehrin her tarafında Türk Dünyası’nın kokusu ve rengi hissedilmeli diye ilave etti.Vali Sayın Güngör Azim Tuna’da “Önümüzde kalan zaman dilimi içerisinde bütün bu faaliyetleri hayata geçirmek için Şehrimizdeki bütün kurumlarla elbirliğiyle çalışmalar yapacağız,bu mana da Türk Ocakları’nın düşünce ve teklifleri de bizim için dikkate değerdir “dedi ve Hayırlı olsun temennileriyle ayrılındı.