Çanakkale; Çanakkale’de ortaya çıkan ruhu idrak edince; Bnb.Mehmet Sabri, Tophaneli Hakkı, Yzb.Yusuf Kenan, Bigalı Mehmet Çavuş, Seyit Onbaşı, Oğuz amca, Alb.Cevat Çobanlı, Yarbay Mustafa Kemal ve Esat Paşa, Enver Paşa İle bütünleşince ve yaşayanlara bu ruhu verince mana kazanır. Kutlu olsun.