“Atsız; Bir ideal uğruna bir istikbali bir sigara izmariti gibi ayaklarının altına alıp çiğneyen insandır.

Prof. Dr. Kaya BİLGEGİL