Geldiler, Geçemediler, Geçemeyecekler!!! Kutlu Olsun

“Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir Hâli kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı.” Sami Paşazade Sezai