Stalin canisinin emriyle Sibirya’ya ve Asya’nın içlerine sürgün edildiler. İnsanlık dışı şartlarda, hayvan vagonlarıyla ölüme gönderildiler. Unutmadık, unutmayacağız, affetmeyeceğiz!