Azerbaycan’ın istiklâli uğruna ömrünü vakfeden, büyük fikir ve mücadele Adamı; Azerbaycan Devleti’nin kurucu Cumhurbaşkanı, büyük Türk Ocaklı Mehmet Emin Resulzade’yi vuslatının sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz. Aziz ruhu şâd olsun.