Merhum Ziya Nur Aksun büyüğümüzün Dündar Taşer büyüğümüz için kullandığı “Fenâ fi’d devle ve’l mille” sıfatını tam manasıyla hak eden, devleti ve milleti içinde erimiş, Türk Tarihini bütünüyle ihata eden ve yaşayan, genç ruhlarda tarih şuurunu göğerten, bir samimiyet ve gönül insanı, samimiyetinden kaynaklanan sohbetleriyle etrafındaki toplulukları derinden etkileyerek halkalar meydana getiren, özellikle Çanakkale’nin tam manasıyla bilinmeyen gerçeğini “ Çanakkale Mahşeri “ ile Türkiye’nin gündemine taşıyan ve adeta yeniden dirilten Mehmet Niyazi ÖZDEMİR büyüğümüzü dar-ı bekaya irtihalinin sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle şükranla yâd ediyoruz. Aziz ruhu şâd olsun.