Tataristan’ın son Cumhurbaşkanı, büyük hukukçu, sosyolog ve “Milliyet Duygusunun Sosyolojik”esasları kitabı yazarı, büyük âlim Ord.Prof.Dr Sadri Maksudi ARSAL’ı vuslatının sene-i devriyesinde rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Aziz ruhu şâd olsun.