RAHMETLE,

Türk Yurdu ve Türk Ocağı bir dönem onun adıyla anılmıştır, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişimindeki hizmetleri büyüktür. Türkçülük fikrinin en önemli isimlerindendir”  “Anadolu’da başlatılan milli mücadeleye ilk koşanlardan biridir, İstanbul’u müstevlilerden teslim alan odur. Ömrünü Türklük ve Türk milletine hizmetle geçirmiştir”

Yusuf Akçura’yı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz.

Aziz ruhu şâd olsun.