Kırım Özerk Cumhuriyeti sözde Parlamentosu’nun Kırım’ın Rusya’ya teslimine hazırlık olarak 40.000 kişilik işgalci Rusya ordusunun silâhlarının gölgesinde referandum yapılması kararı ve yarımadanın “bağımsızlığı”na ilişkin beyanları her türlü hukuk kaidesini ayaklar altına alan, hiçbir demokratik ilke ve kural ile bağdaşmayan eylemlerden ibarettir. Son günlerde, Kırım’ın bu utanç verici işgaline bir ölçüde meşruiyet görüntüsü verebilmek ve bu saldırganlığa karşı koyan yegâne yerli güç olan Kırım Tatar halkının direncini kırabilmek maksadıyla, Kırım’ın Rusya hakimiyetine girmesi halinde onlara bir takım haklar ve imkânlar tanınacağı yolunda Rusya tarafından bazı kandırmaca teşebbüslere girişildiği görülmektedir. Kırım Tatarları Rusya hakimiyeti altında geçirdikleri iki asrı aşkın süre içinde neler yaşadıklarını ve defalarca yok olmanın eşiğine nasıl getirildiklerini asla unutmamışlardır. Kırım Tatar halkı bazı çok saf yahut kötü niyetli insanlara hitap edebilecek türden böyle yalan vaatler ve aldatmacalarla defalarca karşılaşmış olup, neticelerini büyük acılarla hatırlamaktadır. Herşey bir yana, Rusya’nın mevcut diktatörlük rejiminin sınırları içindeki “azınlık” halklara nasıl muamele edegeldiğini de açıkça görmektedir. 

Kırım Tatarlarının yegâne meşru temsil organı olan Kırım Tatar Millî Meclisi Rusya tarafından başlatılan bu gayrimeşru işgal hareketine bütünüyle karşı çıkmış ve Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını kesinlikle reddetmiştir. Gayrimeşruluğu örtme girişiminin bir parçası olan sözde referandum ve buna katılmaları için Kırım Tatarlarına yapılan boş vaatler asla kabul edilemez.

Bununla birlikte, dünyada ve Türkiye’de Kırım Tatarlarının Rusya’nın Kırım’ı zaptına razı olmaya ikna edilmeleri doğrultusunda çaba gösteren bazı kişi, kurum ve kuruluşlar zuhur etmeye başlamıştır. Hatta Kırım Tatarlarının haklarının savunulması perdesi altında Kırım’da yaşayan Kırım Tatarlarının Türkiye’ye göç etmelerinin memnuniyetle karşılanacağı beyanları ortaya çıkmıştır.

Kırım Tatarları, Kırım’ın aslî ve tarihî sahipleridir ve bin bir zorlukla döndükleri vatanlarından bir daha göç etmeye hiç niyetleri yoktur. Kırım’ın Kırım Tatarlarından şu veya bu şekilde boşaltılması Putin Rusyası’nı pek memnun edecek olsa da, Kırım Tatarları bu oyuna gelmeyeceklerdir. Bu yöndeki her türlü talihsiz açıklama Rusya’nın Kırım’daki Kırım Tatar varlığını yok etmeye yönelik tarihî emellerine hizmet etmekten başka bir netice veremez. Temsil ettiği Kırım Tatar diasporası adına Kırım Derneği, bu yönde hareket eden kişi, kurum ve kuruluşları açıkça kınadığını ve Kırım’ın yabancı işgal güçlerinden derhal arındırılması ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün muhafazası dışında bir arayışın kesinlikle kabul edilemeyeceğini kamuoyuna arz eder.