İhanet doruğa çıktığı zaman
Gözlerin yaşları aktığı zaman
İnsanlar çaresiz baktığı zaman
Ya Allah Bismillah Allahuekber

Gafletin perdesi katmerli deste
Mü’minin imanı yazarmış beste
Türkler yürüyecek, ilahî seste
Ya Allah Bismillah Allahuekber

Çocuk katilleri sayın bay oldu
Aziz milletimin yüreği doldu
Şehit evlatları gül gibi soldu
Ya Allah Bismillah Allahuekber

Şehit anaların yüreği kanar
Şehit hanımları kor gibi yanar
Arşlarda melekler şüheda* anar
Ya Allah Bismillah Allahuekber

Türkün denizini sığ gören gafil
Türkün mızrağını tığ gören gafil
Türkün yüreğini iğ gören gafil
Ya Allah Bismillah Allahuekber
Peygamber müjdesi alan bu Türkler
Deryaya atları salan bu Türkler
Adem’den bugüne kalan bu Türkler
Ya Allah Bismillah Allahuekber

Dağlar dizi dizi sedler eylese
Denizler köpürüp bendler eylese
Düşmanlar çoğalıp kendler eylese
Ya Allah Bismillah Allahuekber

Adem’den Yafes’e emanet gelir
Yafes’ten Oğuz’a imamet gelir
Oğuz’un nidası “iman et” gelir
Ya Allah Bismillah Allahuekber

Tarih’e baksınlar bilen bilmeyen
Türk’ün şefkatini gülen gülmeyen
Bulmuştur barışı gelen gelmeyen
Ya Allah Bismillah Allahuekber

Bilge Kağan Türk’e Tek isim verdi
Sultan Alparslan’ım yılmayan serdi
Mustafa Kemal’im gönülde erdi
Ya Allah Bismillah Allahuekber

Kıtalar yürüdü Yorulmak bilmez
Nice millet gördü dilini silmez
Şehitlik görmeden yüzleri gülmez
Ya Allah Bismillah Allahuekber

Ey Türk kızı, oğlu atanı tanı
İslâm ümmetini pula satanı
“Ve nahnü akrebu”** sırrında kanı
Ya Allah Bismillah Allahuekber

Türk’ün tarihini kimse silemez
Allah’ın ordusunu gafil bilemez
Katiller ahrette asla gülemez
Ya Allah Bismillah Allahuekber

Türk’ün Ordusuna dil uzattılar
Binlerce iftira taşlar attılar
Yiğitler yurduna yalan kattılar
Ya Allah Bismillah Allahuekber

Özden susar sanma yazar deftere
Uyumaz, yolu var uzun sefere
Mehmetçik adını almış nefere
Ya Allah Bismillah Allahuekber
*Şehitler
** ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid (biz ona –insana- şah damarından daha yakınız.) Kaf Suresi, Ayet:16.