Doç.Dr. Oktay BERBER

Üye
Doç.Dr. Oktay BERBER

1983 yılında Trabzon’un Akçaabat ilçesinde doğdu. Ankara Abdi İpekçi İlköğretim Okulu’nda ilkokulu; Trabzon Cumhuriyet Ortaokulunda orta öğrenimini; Trabzon Lisesinde de lise öğrenimini tamamladı.

2006 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Genel Türk Tarihi) Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Üçler Bulduk danışmanlığında hazırladığı “Rusya’nın Balkan Politikası (1696-1840)” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

2009 Şubatında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2011 yılında Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Rus Dili ve Kültürü Merkezi’nde Rusça dil eğitimi aldı. Aynı dönemde Moskova ve St. Petersburg’daki kütüphanelerde araştırmalarda bulundu.

2014 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Genel Türk Tarihi) Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Saadettin Yağmur Gömeç danışmanlığında hazırladığı “Kalmuk İstilası ve Türk Dünyasına Etkileri” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı.

2014 Ağustos’ta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçentliğe atandı. 2019 Ekim’de ÜAK’tan Doçent unvanını aldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde idari görevlerde de bulunan Oktay Berber, İngilizce ve Rusça bilmektedir. Akademik çalışmalarını Türk tarihi ve kültürü, Moğollar, Rusya tarihi, Türk-Rus ilişkileri üzerine sürdürmekte, bu konularla ilgili Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde ve Anadolu Üniversitesi’nde dersler vermektedir.