Doç.Dr. Volkan MARTTİN

Üye
Doç.Dr. Volkan MARTTİN

Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 2002 yılında dereceyle mezun oldu. Ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bilim Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda hazırladığı “Rum Fetreti -Yunanistan İsyanı ve Teşekkülü- (Tahlil ve Transkripsiyon” başlıklı teziyle Tezli Yüksek Lisans ve aynı süreçte Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Tarih Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programlarını bitirdi. 2004 yılı, Eylül ayından itibaren “Okutman” unvanıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin farklı birimlerinde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II” dersleri verdi. 2011 yılı başında Çanakkale’deki görevinden naklen ayrılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde “Öğretim Görevlisi” olarak göreve başladı. 2008 yılında başladığı doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı’nda “Aşâir ve Muhâcirîn Müdîriyyet-i Umûmiyyesi Teşkilât Tarihi (1914-1922)” başlıklı teziyle 17 Aralık 2012 tarihinde tamamlayan Volkan Marttin, 2014 yılının Eylül ayında “Yrd.Doç.” unvanı, 23 Ekim 2019 tarihinde ise “Doçent” unvanı almıştır.

Evli ve bir çocuk sahibi olan Doç. Dr. Volkan Marttin’in çeşitli akademik yayınlarda Birinci Dünya Savaşı Türk Cepheleri ile Millî Mücadele Dönemine ilişkin olay, olgu ve kişileri konu alan kitap bölümü, bildiri ve makaleleri vardır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin, ön lisans-lisans bölümlerinde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II” derslerinin yanı sıra Tarih Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans seviyesinde “Dünya Savaş Tarihi I-II”, “Türk Kurtuluş Savaşı”, “Millî Mücadele Dönemi Araştırmaları”, “Millî Mücadele Tarihi I-II”, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Sosyal Hayat (1923-1939)” derslerini yürütmektedir.

İdarî olarak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini 2015’ten itibaren üç yıl süreyle icra etmiştir. 26 Şubat 2020 tarihinden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak çalışmalarına devam etmektedir.