Prof.Dr. Mustafa Kemal BİÇERLİ

Üye
Prof.Dr. Mustafa Kemal BİÇERLİ

1962 yılında Eskişehir ilinin Sivrihisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra 1980 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü kazandı. 1984 yılında aynı fakülteden mezun oldu. 1985 yılında mezun olduğu fakültede ‘Asistan’ olarak akademik hayatına başladı. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İktisat Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı yıl Doktora programına başlayan Biçerli 1988-1990 yılları arasında doktora eğitimine ara vererek Boston/ A.B.D.’ de bulunan Northeastern University’ de ‘Çalışma Ekonomisi’ alt dalında ikinci kez İktisat Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

1990 yılında Türkiye’ye dönünce doktora eğitimine kaldığı yerden devam eden Biçerli 1992 yılında ‘İktisat Doktoru’ unvanını aldı. Aynı yıl Yardımcı Doçent olan Biçerli 2006 yılında ‘Doçent’ unvanını aldı.

2010 yılında akademik hayatına ara vererek kamu bürokrasisine geçiş yapan Mustafa Kemal Biçerli Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Genel Müdürlüğü’ne atandı. Bu görevi 2011 yılı Kasım ayına kadar sürdüren Mustafa Kemal Biçerli bu dönemde ayrıca akademisyenlik döneminden başlayarak İŞKUR Genel Müdürlüğü dönemine kadar uzanan süreçte ÇSGB’ nin oluşturduğu beşi akademisyen dokuz kişiden oluşan ‘Ulusal İstihdam Danışma Kurulu’nun üyeliğini de yaparak sonraki yıllarda yürürlüğe giren Ulusal İstihdam Stratejisi’nin ‘Eğitim-İşgücü Piyasası Uyumunun Arttırılması’ bölümünü de hazırladı.

2011 yılında İŞKUR Genel Müdürlüğü görevinden ayrılarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Kemal Biçerli bu görevi 2015 yılı Şubat ayına kadar sürdürdü.

2015 yılı Eylül ayında tekrar akademik hayata dönüş yapan Mustafa Kemal Biçerli 2016 yılında Profesör oldu. Aynı yıl Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü görevine atanan Biçerli iki yıl süreyle sürdürdüğü bu görevine ilaveten 2018 yılında üç ay süreyle  Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini de ifa etmiştir.

Biçerli’ nin çeşitli yurt içi dergilerde yayınlanan makaleleri, yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılarda sunduğu bildirilerinin ve çeşitli kitaplarda ünite yazarlıklarının yanı sıra; ‘Sendikaların Ekonomik Analizi ve İşgücü Gelirleri Üzerindeki Etkileri’, ‘Çalışma Ekonomisi’, ‘İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikaları’ ve ‘Sosyal Dışlanma ile Mücadelede Hayat Boyu Öğrenme’ başlıklarında dört kitabı da bulunmaktadır.