ATSIZ’DAN,

“- Bre Doğan, halin nicedir?”

“- Halimiz gördüğün gibi Sultanım. Elimizden geleni yapar, kaleyi düşmana vermeyiz!”

“- Hele dayanın! Biz dahi geldik!..”

İçlerinde en ünlü Avrupa şövalyelerinin de bulunduğu Haçlı Ordusu”na karşı kazanılmış büyük bir meydan savaşıdır.

Türk Ordusu”nun başkomutanı Osmanlı Hanedanı”nın parslarından Yıldırım Beyazıd Beğ” di. Türkler”i Avrupa”dan atmak için gelen Haçlı Ordusu”nun dökümü şöyle idi.

(60.000 Macar – 10.000 Fransız – 10.000 Rumen – 6.000 Alman – 1.000 İngiliz – 13.000 İtalyan, İspanyol, Leh, Çek, Hırvat)

Niğbolu Meydan Savaşı imha savaşlarının mükemmel örneklerinden biridir.

#hüseyinnihalatsız