>>Aman karlı dağlar ne olur

Esker ağam gelende yârelerim ey olur<<

Dündar ağam, çoh görestim hardasan?

Eller sanır; bir karanluk gordasan.

Mene göre Tanrı nerde, ordasan,

Get cennette nebileri gör ağam,

Muhammedin sağ yanında dur ağam

Ilduz ahar yuhudaki er bilmez.

Yol nicedür, degeneksiz kor bilmez;

Yadlar helbet gadir bilmez, ar bilmez

Beş bin yıldur biz tanışuh hey ağam !

Esker ağam, yiğit ağam, beğ ağam!

Nece yıldur, bir işıhlı düşüm var,

Durağım yoh; beyle büyük işim var.

Hele bahın, ne çileli başım var;

Abu felek, merd ağamı apardı,

Ciğerimin bir parasın kopardı.

Her gavgede duzah olur, al olur,

Ülkü içün boz tikenler gül olur.

Rehmet yağar, İfak sular sel olur,

Şahin kuşu, ucalardan av gollar,

Turan ilde dügümlenür sarp yollar.

Bahar gelür, mökkem buzlar çözülür.

Gözelerden duru sular süzülür.

Durmak olmaz! Dündar ağam üzülür,

Allah deyip, öz yurtlara varalım,

Zalımlarm bayrağını çıralım,

Ataş yanıp, tütün göğe ağanda,

Delü kurtlar düşmanını boğanda,

Tanrı Dağda bayaz aylar doğanda,

Dündar ağam, Ötükende toy edek,

Kara Kımız göl olanda pay edek.

Beyle yazdım, Türklük bunu tez bilsin

Türkman bilsin, Yörük bilsin, Uz bilsin.

Kafkas ilde bala bilsin, kız bilsin,

Dündar ağam heç çıhmasın ürekten,

Sayasında dertleşirıh İraktan

hardasan: nerdesin

gor: mezar

Ilduz: yıldız

yuhudaki: uykudaki

degenek: deynek

abu: bu

apardı: götürdü

rehmet: yağmur

ucalardan: yücelerden

av gollamak: av beklemek

mökkem: sağlam, sıkı

göze: pınar, kaynak

çıralım: yırtalım (bez cinsinden olan şeyler içinkullanılır)

bayaz: beyaz

Kara Kımız: Koç yiğitlerin içebildiği bir çeşit sert kımız.

Üretken: yürekten

DİLAVER CEBECİ

BOZKURT DERGİSİ-SAYI:7