Tasavvuf Tarihçisi Emekli Öğr.Üyesi Prof. Dr. Mustafa KARA

  • “AHMET HAMDİ TANPINAR VE BURSA’DA HULYA SAATLARI”
    Tanpınar, tasavvufî konulara ters bakan bir kimse olsaydı bu yazının başlığı şöyle olacaktı: Çağdaş Bir Kadızâde: Ahmet Hamdi Tanpınar.  Biliyorsunuz Osmanlılarda özellikle XVII. yüzyılda tasavvufî meseleler üzerinde yapılan sert tartışmalar insanları iki cepheye ayırmıştı:  Kadızâdeliler ve Sıvâsîler. Kâtip Çelebi, Mizânü’l-hak isimli meşhur eserinde sözkonusu tartışmaları enine boyuna tahlil ve tenkit eder. Niçin kadızâde?  Tanpınar’ın, aslen… Devamını oku: “AHMET HAMDİ TANPINAR VE BURSA’DA HULYA SAATLARI”