Ocağımız eski Başkanlarından Orhan KESKİN Büyüğümüzün vefatı üzerine Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL‘ ı n yayınlamış olduğu taziye mesaj ı;

Ocağımız eski Başkanlarından Orhan KESKİN Büyüğümüzün vefatı üzerine Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL‘ ı n yayınlamış olduğu taziye mesaj ı;

Şehrimizin Hafızası, Kültür ve Vakıf insanı Orhan KESKİN Büyüğümüz vefat etti.

1933 Yılında Sivrihisar’da dünyaya gelen Orhan KESKİN İlk Mektebi Sivrihisar ’ da, ortaokul ve liseyi ise Eskişehir’de Atatürk Lisesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yılları onun okulla beraber gönlünü ve dimağını zenginleştirdiği, kültür hayatını inşa etmeye başladığı yıllardır. Zira bu yıllarda büyük âlim İbnü’l Emin Mahmut Kemal İnal ile yolları kesişmiş, Süleyman Nazif’in ‘’Dârü’ l – Kemal’’ adını verdiği, Emin Paşa Konağı veya Sarı konak diye meşhur olan Beyazıt’taki konak sohbetlerine dâhil olmuştur. İbn-ü’l emin’ in Bu müstesna Mekânına, başta dönemin devlet adamları olmak üzere âlimleri, mûsikîşinasları, şâirleri, edipleri, hattatları geliyorlar ve müdavimler bu kültür ziyafetinden nasip dar oluyorlardı. Milliyetçiler derneğine de dahli olan Orhan KESKİN burada devrin büyük âlim ve kültür insanlarıyla bir arada olmuş, onlardan feyz almıştır. Büyüğümüz daha sonra Sivrihisar’da ve Eskişehir’de yaptığı ve yapmaya çalıştığı zarif işlerin arka planında İstanbul’dan ve hu su sen bu çevrelerden aldığı feyz etkili olmuştur. Mezuniyetin ardından 1961 yılında Sivrihisar’da avukatlık yapmaya başlamış, mazlum ve mağdurları bilâ-bedel kahramanca savunarak kısa zamanda Sivrihisar ve Eskişehir’de hafızalara kazınmıştır. Bu görevleri yaparken Sivrihisar’ın eğitim hayatına da dışarıdan derslere girerek destek vermiştir. 1971 yılından itibaren Noterlik vazifesine başlayan çınarımız, kurduğu dernek ve vakıflarla Sivrihisar’ın tarihi eserlerinin restorasyon çalışmalarına ve Sivrihisar halkının kültür ve eğitim faaliyetlerine adeta istikamet vermiştir. 1973 yılında Sivrihisar ‘’İslami İlimler Vakfını’’ 1974 yılında kurucu başkan olarak, Sivrihisar Tarihi Eserleri koruma Derneği’ni kurmuş, bu vakıflar aracılığıyla adeta Sivrihisar’ın bütün tarihi dokusunu ihya etmiştir. 1982 yılında Eskişehir’e gelmesinin ardından Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarını yetiştiren millî ve manevi değerlerimizin nesilden nesile ulaşmasında öncülük eden abidevî kurumumuz Eskişehir Türk Ocağımızın dört yıl süre ile başkanlığını yapmıştır. ‘’Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Vakfı’’nda adeta yunus misali bütün varlığıyla çalışmış, son nefesine kadar gerek Yunus Emre gerekse Nasreddin Hoca’nın şehrimizce sahiplenilmesi ve Eskişehir’in bu değerlerle vitrin oluşturması için çabalamıştır.

    Orhan KESKİN büyüğümüz bilgisini ve yıllara dayanan birikimini ‘’Bütün yünleriyle Sivrihisar’’ adlı kitabında toplayarak gelecek nesillere adeta arşiv niteliğinde eşsiz bir hediye bırakmıştır. Pek çok eserin basılmasına, müelliflerinin teşvik ve yönlendirilmesine de aracılık etmiştir.

01.06.2023 tarihinde sabah namazının ardından dünya hayatını ikmal eden Orhan KESKİN ağabeyimiz, maddi varlığı yanında gönlünü ve ruhunu da şehrimize vakfetmiştir. Çelebi tabiatlı, mütevazi ve maziden günümüze nefes veren, hafızalarımızda adeta restorasyonuna öncülük ettiği Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi eserler gibi ihtişamlı bir insan olarak, bir vakıf insan olarak yaşayacak olan Orhan KESKİN büyüğümüze Allah’tan rahmet, aileye, dostlarına ve camiamıza sabırlar diliyoruz.

Cenazemiz yarın (02 Haziran 2023) Cuma günü Cuma namazını müteakip Mahmut Sami Ramazanoğlu camiinden kaldırılacaktır.