Ay: Ocak 2023

Arif Nihat Asya

Millî ve manevi değerleri, mukaddeslerimizi bir kuyumcu titizliği ile kaleme alan; Bayrak şairini, büyük Türk Ocaklıyı vefatının sene-i devriyesinde minnetle,…

Ali Şir Nevai

Çağatay Türkçesinin büyük temsilcisi, Türkçenin Farsçaya üstün olduğunu 15.Yy’da ortaya koyan Büyük Türk Klasiği Muhakemetü’l-Lügateyn yazarı; Babüroğulları Türk Devletinin büyük…