Çağatay Türkçesinin büyük temsilcisi, Türkçenin Farsçaya üstün olduğunu 15.Yy’da ortaya koyan Büyük Türk Klasiği Muhakemetü’l-Lügateyn yazarı; Babüroğulları Türk Devletinin büyük hakanı Hüseyin Baykara’nın dostu, sohbet arkadaşı. Babüroğulları’nın Başşehri, bugün Afganistan’ın Herat şehrinde yatan Ali Şir Nevai’yi rahmetle, şükranla yâd ediyor, 500 yıl arkadan rahmetler gönderiyoruz.