“Biz aslında büyük bir güce sahibiz, bu güç Türk işbirliğidir. Yahudiler, Varşova’da bir Yahudi’nin dişi ağrısa, Amerika’daki Yahudi’nin çenesi sızlar diyor. Bunun gibi bizde bir Türk soylu azap çekse, bütün Türkler aynı acıyı paylaşır demeliyiz.” Mustafa Çokay Ömrünü “Türkistan Millî Hareketine”, Türkistan’ın bağımsızlığına hasreden “Alaş”’ın kurucularından, Aldığı her nefesi Türklük için alan Mustafa Çokay’ı rahmetle yâd ediyoruz.