1992’nin 25 Şubatını 26 Şubata bağlayan gece Ermeniler Rusların 366. Motorize Piyade Alayının desteğiyle Dağlık Karabağ’da o zamanlar 11.356 kişinin yaşadığı Hocalı şehrinde 106’sı kadın, 83’ü çocuk 613 Azerbaycan Türkünü şehit ettiler, 487 kişiyi de yaraladılar. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün “en kapsamlı sivil katliamı” olarak nitelendirdiği katliam sonucunda geri kalanları da sürgün ederek Hocalı’da Azerbaycan Türkü bırakılmadı. Katliam esnasında cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu; kulaklarının, burunlarının ve kafaları ile vücutlarının çeşitli uzuvlarının kesildiği, hamile kadınların karınlarının deşildiği ve ceninlerinin çıkarıldığı gibi caniyane işkenceler uyguladıkları ve katlettikleri görüldü.

4 sene önceki kahraman Azerbaycan ordusunun zaferiyle Karabağ esaretten kurtulsa, tekrar güzel Şuşa’ya Azerbaycan bayrağı dikilse de yürek sızısı dinmiyor, gidenler geri gelmiyor! Karabağ şehitlerinin aziz ruhları şad olsun.

TÜRKOĞLU BU CANİYANE SOYKIRIMINI UNUTMA, UNUTTURMA VE AFFETME!