80 yıl önce bugün; Çeçen ve İnguş halklarıda komşuları Kırım, Nogay, Ahıska, Karaçay Türkleri gibi aynı akibeti yaşadılar! Stalin ve Beria canisin verdiği talimatla bolşevik askerleri tarafından evlerinden, ocaklarından sökülüp, Kazakistan steplerine sürüldüler! Birçoğu yollarda öldü. Sürgün şehitlerini rahmetle anıyoruz. Aziz ruhları şâd olsun.

Unutma! Unutturma ve Affetme!!!