Osmanlı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Erkân-ı Harbiye reisi, İstiklal Harbi’nin büyük kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin iki Mareşalinden birisi, Türk Ocakları’nın Hars Heyeti Reisi Mareşal Fevzi Çakmağı rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyoruz.