Türk Milliyetçiliği fikriyatının millete mal’olmasında, bahusus Türk Gençliğinin sahiplenmesinin sağlanmasında en büyük emek, gayret ve mücadele sahibi başbuğ Alparslan Türkeş’i vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve şükranla yâd ediyoruz.