“Mukaddes Emanetleri” İngilizlerin ve onlara satılan Şerif Hüseyin ve oğullarının eline geçmesin diye Dersaadete gönderen ve nihai olarak Mescid.i Nebevi’nin önünde toplanan insanlara: “ Ey insanlar, malûmunuz olsun ki; kahraman askerlerim bütün İslâmın sırtını dayadığı yer, manevi gücünün desteği, hilafetin göz bebeği olan Medine’yi son fişengine,son damla kanına ve son nefesine kadar muhafaza ve müdafaya memurdur. Buna müslümanca, askerce azm etmiştir.

Allah Teala bizimle beraberdir. Şefaatçımız onun resulü Peygamber efendimizdir”

diyen “Çöl Kaplanı’nı”, mübarek insanı Medine müdafii Fahrettin Paşayı rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyoruz.