NE DİYOR,
Tarih-i Cevdet’in, Tezakir’in, esas itibariyle büyük hukuk eseri Mecelle’nin sahibi; büyük muallim, büyük hukukçu Ahmet Cevdet Paşa ne diyor: