KUTLU OLSUN

İstanbul Türk Ocağı adına yaraşır şekilde bir akademi gibi çalışıyor. Türk Ocakları ilk kurulduğu dönemlerde de bünyesinde bulundurduğu büyük münevverler, yayınladığı abidevi Türk Yurdu Dergisi ve diğer kitaplarla Türk düşünce hayatının merkezi olduğunu ortaya koyuyordu.

Şimdilerde de İstanbul Türk Ocağımız ömrünün 60 senesini Türk milliyetçiliğine hasreden Dr. Cezmi BAYRAM büyüğümüz ile 34 senedir kuruluş gayesi istikametinde bir büyük akademi gibi çalışıyor.

Az önce İstanbul Türk Ocağından gelen kargoyu açtığımızda karşılaştığımız muhteşem eserler bu kanaati bir kez daha doğruladı.

Bu gün birçok üniversitemizin cesaret edemediği, altından kalkamadığı bu yüksek seviyeli toplantıları yapan ve bunları Türk fikir hayatına hediye eden bu muhteşem eserleri ortaya koyan Dr. Cezmi BAYRAM büyüğümüzün şahsında İstanbul Türk Ocağımızı tebrik ediyor ve eserleri büyük bir zevkle buraya kaydediyoruz.

  1. Geçmişten Günümüze Türkler ve Moğollar
  2. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı “93 Harbi” –Vatan Neresi?- Uluslararası Sempozyumu Bildirileri
  3. Devlet-Dini Gruplar ve Toplum
  4. Sykes-Picot’un Yüzüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu Uluslararası Sempozyumu Bildirileri
  5. Doğumunun 120. Yılında Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu hâtıra Kitabı
  6. Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği Uluslararası Sempozyumu Bildirileri
  7. Ekim 1917 Sovyet İhtilâli’nin Yüzüncü yılında: Türk Dünyası’ndaki Bağımsızlık Fikri ve Siyasi Hareketler Uluslararası Sempozyumu Bildirileri
  8. Tonyukuk Kitabı