Aydın Türk Ocağı’nda 07 şubat 2014 günü düzenlenen konferansta “Hukuk Devleti”  konuşuldu. Konferansa konuşmacı olarak Av. Afşın Burak Öztürk katıldı. Av. Afşın Burak Öztürk konuşmasında şunlardan bahsetmiştir:

“Hukuk Devleti, varılmak istenen siyasi bir idealdir. Hukuk iki insanın varolduğu  günden beri vardır. Hukuk, örgütlenmiş toplum içinde insanların ve topluluğun haklarını belirleyen, genel, soyut ve devamlılığı olan kavramlar bütünüdür. Aldığımız her nefes, attığımız her adım hukuğun konusudur. Nefes almak insan hakkıdır. Zaman içinde hukuk iki anayolda ilerlemiştir:kamu ve özel hukuk. Kamu hukuku devlet ile birey arasındaki ilişkiyi belirler. Özel hukuk ise bireyler arası, topluluklar arası, kurumlar, şirketler arası ilişkileri belirler.

Hukuk; ahlak veya gelenek değildir ama bunlardan bağımsızda değildir.

Hukuk Devleti faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuk kuralları çerçevesinde yaklaşan devlettir. Hukuk Devleti, halkın kurallara uyması için değil, yönetenlerin kurallara uyması için vardır. Temel hak ve hürriyetler güvence altına alınmıştır. Eşitlik vardır. Hukuk Devleti ile demokrasi paralel gider. Kuvvetler ayrılığı ilkesi Hukuk Devleti için olmazsa olmaz bir konudur. Yasama organı hukuğa bağlı olmalı, yaptıkları yargı denetimine açık olmalıdır. Hukuk Devletinin karşıtı  polis devletidir. Anayasa hükümleri, yargı organlarını bağlayan hukuk kurallarıdır.

Hukuk Devleti, insanların adalet açısından tatmin olmasını sağlamak zorundadır. İyi veya kötü kanun yoktur. İyi veya kötü uygulayıcılar vardır. Kanun ne kadar kötü yazılmış olsa bile iyi niyetli uygulayıcılar kötü kanunların iyi uygulanmasını sağlayabilirler. ”