Ülkenin en karanlık günlerinde (1908) millete bir ışık olmak üzere kurulan ve kamu yararına çalışan Türk Ocakları Dinar Şubesi’nin başlattığı “PERŞEMBE SOHBETLERİ”NİN ilki 6 Mart 2014 günü gerçekleştirdi.

Toplantı program akışını Yönetim Kurulu Üyesi Raif Öztürk’ün sağladığı “Perşembe Sohbeti”  Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunması ile başladı. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Diş Tabibi Ogün Sezen’in açış konuşmasından sonra, geçen ayın önemli ve güncel konuları görüşülüp tartışıldı.

Hocalı Katliamı, Ukrayna’daki olaylar ve Kırım Türkleri’nin durumları değerlendirildikten sonra TBMM yasalaşan ve Türkiye’nin Üniter Yapısı, geleceği ve bütünlüğü açısında çok önemli olan “DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ” tartışıldı. Yeni yasaya göre özel okullarda Kürtçe, Ermenice ve Süryanice eğitim öğretim yapılacak olması ile köy, kasaba ve şehirlere Kürtçe, Ermenice, Süryanice isimler konulmasının yanlış ve tehlikeli olduğu vurgulandı. Daha sonra Türk Ocakları Dinar Şubesi’nin “Kıbrıs” konulu “Ayın Basın Açıklaması” Yönetim Kurulu Üyesi Dede Cihan tarafından okundu. Akabinde de Derneğin Hars Heyeti Başkanı Yaşar Sağlam’ın hazırlayıp sunduğu “Milli Kültür ve Gençlik” konulu sunum dinlendi.

Gençlik, gençliğin önemi; milli kültür, milli kültürün öğeleri, Küreselleşmenin Milli Kültür üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde duran Yaşar Sağlam, yarım saat süren sunumunda çok hassas konulara temas ederek; milletimizin düştüğü bataklıktan çıkmasının ve geleceğimizi teminat altına almamızın yolunun, rahmetli Ahmet Arvasi’nin şu görüş ve düşüncesinin gerçekleştirilmesine bağlı olduğunu söyledi.

“Türk-İslam kültürüne, Türk-İslam Medeniyetine, Türk İslam ülküsüne, Türklük şuur ve vakarına, İslam iman-aşk-ahlak ve aksiyonuna sahip, Türklüğü bedeni, İslamiyet’i ruhu bilen, milletini teknolojik hamlelerle dünyanın bir numaralı devleti yapmak özlemi ile çırpınan, Dünya Türklüğü’nün, İslam Dünyası’nın ve bütün mazlum milletlerin ümidi olmaya namzet bir gençlik yetiştirmekten başka çaremiz yoktur.”

Büyük bir ilgiyle dinlenen ve dinleyicilerin katılımları ile bir sohbet havasında geçen sunumdan sonra, duyurular bölümüne geçildi. 12 Mart Günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Dinar’a gelişinin 84. Yılı olduğu, bu yüzden Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenecek faaliyetlere katılmamız gerektiğ vurgulandı. Ayrıca aynı gün saat 11’de METEM salonunda yapılacak olan “İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif’i Anma Programına tüm üyeler davet edildi. Daha sonra 17 Nisan 2014 Perşembe günü Azerbaycan Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Ebülfeyz ELÇİBEY’İN Dava arkadaşı; Merhum Alparslan TÜRKEŞ ve Muhsin YAZICIOĞLU’NUN Başdanışmanı,  Azerbaycan Milli Mücadelesinin fedakâr komutanı Sayın Prof. Dr. Hanım HALİLOVA’nın konuşmacı olarak katılacağı konferans hakkında bilgi verildi ve bu konunun halkımızla paylaşılması istendi. Çayların içildiği, milli hassasiyetlerin paylaşıldığı Perşembe Sohbeti’nin çok verimli geçtiği gözlendi.

3 Nisan 2014 Perşembe günü Raif ÖZTÜRK’ün sunacağı “Tarih Boyunca Türkler’e Yapılan Soykırımlar” konulu sohbet toplantısında buluşma dilek ve temennisi ile toplantı bitirildi.