Türk Ocakları İstanbul Şubesi,Türk Ocakları’nın yüzüncü yılını, müteakip yıllarda da devam eden dizi faaliyetle kutlamıştı.

Yüzüncü yıl faaliyetleri arasında,İstanbul Üniversitesiyle müştereken gerçekleştirilen ‘Bir Fikir Hareketinin Yüzüncü Yılı Türk Ocakları Uluslararası Sempozyumu’ ve Marmara Üniversitesiyle müştereken gerçekleştirilen ‘Avrasya’da Türk Dili ve Tarihi Eğitimi Sempozyumu’ en çok ses getiren faaliyetlerdendi.

Türk Ocakları İstanbul Şubesi, bu yıl doğumunun 150. yılı münasebetiyle Hüseyinzâde Ali Bey, anısına, İstanbul’da bir anma toplantısı ve sempozyum gerçekleştirdi. ‘Bir Fikir Hareketinin Yüzüncü Yılı Türk Ocakları Uluslararası Sempozyumu’ ve ‘Avrasya’da Türk Dili ve Tarihi Eğitimi Sempozyumlarından sunulan tebliğleri içeren iki kitap ile ‘Ali Bey Hüseyinzâde’ adı taşıyan bir kitap, dünyanın en büyük ve en önemli kütüphanelerinden olan Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi (Library of Congress)’ninyanısıra, Harvard Üniversite Kütüphanesi, Princeton Üniversitesi Kütüphanesi, Michigan Üniversitesi Kütüphanesi, New York Üniversitesi Kütüphanesi, Ohio Üniversitesi Kütüphanesi ve Bodleian Üniversitesi Kütüphanesi’nde araştırmacıların dikkatine sunuldu.