KONU:             “Türk Yönetim Düşüncesi”
KONUŞMACI: Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU (Pamukkale Üni.)
TARİH:             25 Nisan 2014 Cuma/ saat 19.30
YER:                  Ticaret Borsası Konferans Salonu (Borsa Cad. Eski Bağ-Kur altı)

102. Yılını idrak eden Türk Ocaklarından yapılan açıklamaya göre bu konferansta, Türk Yönetim Sistem ve Faaliyeti tarihî süreç içerisinde temel konuları ve değerleri üzerinden analiz edilecek ve günümüz yönetim anlayışı, son zamanlarda yapılan yıpratıcı tutum ve uygulama örnekleriyle değerlendirilecektir.

Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu Kimdir?
1955 yılında Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Çolaklı Köyü’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 1980’de Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Sevk ve İdare Asistanı olarak göreve başladı. 1984 yılında doktorasını tamamladı.  1989 yılında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda Doçent oldu. 1995 yılında Denizli Pamukkale Üniversitesi İktisâdî ve İdârî Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne Profesör olarak tâyin edildi. Ayni fakültede dekanlık görevi yaptı. Halen öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yönetim ve organizasyon sahasında eserleri ve daha çok yönetici davranışları, yönetim ve kültür etkileşimi ile toplu davranış konularında çok sayıda makaleleri bulunmaktadır.