KONUŞMACI: PPOF. DR. ÜMİT ÖZDAĞ

KONU: “PKK AÇILIMI VE ORTA-DOĞU JEOPOLİTİĞİ”

TARİH: 13 HAZİRAN 2013/ PERŞEMBE/ 20.30.

YER: ESNAF ODALARI –KMSOB-SALONU (Ş. Âdil C. Sezal Petrol Altı)

PROF. ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?
I961 Yılında,Tokyo’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde, Lisans eğitimini Münih`de siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat fakültelerinde tamamladı.
Akademik Kariyeri:
Ümit Özdağ, 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde göreve başlamıştır. 1990 senesinde “Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset ilişkileri” konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru, 1993 yılında “Menderes Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi” konulu tezi ile siyasal teori doçenti olmuştur.1997-1998 senelerinde ABD‘de küreselleşme, Avrasya‘da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders vermiştir. 1999 senesinde stratejik araştırma merkezi Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi‘ni (ASAM) kurmuştur. 2000 yılında ASAM’a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü‘nü kurmuştur. 2005 yılından bu yana da 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü başkanlığını yürütmektedir.
Konferansa İlişkin Bazı Eserleri:
Türkiye, Kuzey Irak ve PKK – Bir Gayri Nizami Savaşın Anatomisi (1999); Türkiye’de Düşük Yoğunluklu Çatışma ve PKK (2005); Yeniden Türk Milliyetçiliği (2006); Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları (2006);Kerkük, Irak ve Ortadoğu (2007);Türk Ordusunun Kuzey Irak Operasyonları (2008);Telafer-Bir Türkmen Kentinin Amerikan Ordusu ve Peşmergelere Karşı Savaşı (2008)PKK Neden Bitmedi Nasıl Biter – Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları(2008);Cumhuriyetin En Uzun Dört Yılından Geçerken Türk Sorunu (2010);Türk Ordusu PKK’yı Nasıl Yendi, Türkiye PKK’ya Nasıl Teslim Oluyor (2010); Doğu Raporu – Bölgede Türk Kimliği ve Türklük Algısı (İkbal Vurucu ve Ali Aydın Akbaş ile birlikte) (2011)İkinci Tek Parti Dönemi – AKP’nin Yumuşak Hegemon Parti Projesinin Anatomisi (2011)