Türk Ocakları Niğde Şubesi’nde, 7 Mart 2014 tarihinde Niğde Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Yücel’in konuşmacı olarak yer aldığı  “ULUSLARARASI STRATEJİK EKONOMİ AÇISINDAN TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA SİYASAL VE EKONOMİK GELİŞMELER” konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. Sohbet sonrasında konuşmacı Doç. Dr. Fatih Yücel’ e  Yönetim Kurulu adına plaket takdim edilmiştir.