Eskişehir Türk Ocağı ile Kültür ve Turizm il Müdürlüğü arasında yapılan proje ile Türk Ocağı bünyesinde bulunan “Millî Mefkûre Mektebi” öğrencileri Osmanlı Kültür Coğrafyasını gezdiler. Öncelikle Söğüt’e giden öğrenciler orada; Kuyulu Mescidi, Çelebi Mehmet Camii, Abdülhamit Han’ının yaptırdığı İdadi Mektebi ve kütüphanesi, Ertuğrul Gazi Türbesi ile Söğüt Şenliklerinin yapıldığı alanı ve takiben de Osman Gazi’nin bacanağı ve Osmanlı’nın ilk fıkıh âlimi Dursun Fakih’in türbesini ziyaret ettiler.

Söğüt’ten sonra Bilecik’e geçen öğrenciler, Osman Gazi’nin kayınpederi Şeyh Edebali’nin külliyesini ve 1922 yılında şehri terkeden Yunanlılar tarafından yakılan yıkılan eski Bilecik’i gezdikten sonra Eskişehir’e döndüler.