Türk Ocakları 43. Olağan Büyük Kurultayı’da seçilen yönetim ve denetim kurulları bugün yapılan toplantıda görev dağılımını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mehmet Öz Genel Başkanlığa seçildi.

Yönetim Kurulu
Genel Başkan: Prof. Dr. Mehmet Öz
Genel Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Filiz Avşar
Genel Sekreter: Prof. Dr. Mehmet Şahingöz
Genel Muhasip: Aziz Kamil Yılmaz
Genel Sekreter Yardımcısı: Doç. Dr. Emrah Şenel
Genel Sekreter Yardımcısı: Osman Oktay
Üye: Prof. Dr. Yunus Koç
Üye: Doç. Dr. Mehmet Akif Okur
Üye: Doç. Dr. Mehmet Arhan
Üye: Dr. Fahri Atasoy
Üye: Yrd. Doç. Dr. Bülent Aksoy

Denetleme
Başkan: Prof. Dr. Rasih Demirci
Raportör Üye: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Atabey
Üye: Mustafa Asım Mutlu