Kategori: Anma Günleri

Mareşal Fevzi ÇAKMAK

Osmanlı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Erkân-ı Harbiye reisi, İstiklal Harbi’nin büyük kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin iki Mareşalinden birisi, Türk Ocakları’nın Hars Heyeti…