Kategori: Anma Günleri

Ali Şir Nevai

Çağatay Türkçesinin büyük temsilcisi, Türkçenin Farsçaya üstün olduğunu 15.Yy’da ortaya koyan Büyük Türk Klasiği Muhakemetü’l-Lügateyn yazarı; Babüroğulları Türk Devletinin büyük…

Mustafa ÇOKAY

“Biz aslında büyük bir güce sahibiz, bu güç Türk işbirliğidir. Yahudiler, Varşova’da bir Yahudi’nin dişi ağrısa, Amerika’daki Yahudi’nin çenesi sızlar…

SSCB Yıkılışı

74 yıl özellikle Türk Dünyasında ve hakim olduğu diğer coğrafyalarda yaptığı zulüm, katliam, kıyım ve adaletsizliklerle hatırlanan Stalin’in zalim imparatorluğu,…

Kanlı Noel

21 Aralık 1963’de Kıbrıs’ı adeta Türksüzleştirmek için Alçak rum terör örgütü EOKA tarafından Türklere karşı başlatılan katliamların yıl dönümü. “Kanlı…

Jeltoksan

“JELTOKSAN”VE KAZAKISTAN Bugün Kazak gençlerinin kanlarıyla yazdığı, ruhları tutuşturan, Sovyetlerin dağılmasını ve Kazakistan Devletinin kurulmasını sağlayan muhteşem “JELTOKSAN” destanının yıl…

Ziya GÖKALP

Adeta ömrünün kısacık olduğunu hissederek kısa ömründe yüzlerce makale ve başta; Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Türk Töresi, Türk Medeniyeti…