Kategori: İnceleme Yazıları

BEYİN VE TERÖR – Hilmi ÖZDEN

Özet Otuz yıldan beri terörle mücadele eden Türkiye, bu kez özellikle güney komşularında konuşlanan ve savaşan terör örgütlerinin açık tehdidi altındadır. Terörün kullandığı insanlar, oldukça genç yaşlarda devşirilmekte, sağ kaldıkları…

Tarih de Yolculuk (3)

İlyas Doğan’ın “Tanzimat Sonrası Osmanlı Aydınlarında Çağdaşlaşma Sorunu ve Arayışlar” isimli makalesinden çağdaşlaşma serüvenimizi şu cümlelerde bulabiliriz: “Türk toplumunda çağdaşlaşma sorununun son üç yüz yıla damgasını vurduğu söylenebilir. Türkçe’de “modernleşme”,…

Tarih de Yolculuk (2)

Bu ilke evliliğin yanı sıra hayatla ilgili başka pek çok şeyi anlamayı da kapsayacak şekilde genişletilebilir. Başarısızlıklar için genellikle kolay, tek nedene dayalı açıklamalar bulmaya eğilimliyizdir. Kalkın(ama)ma da bir başarısızlık…

Tarih de Yolculuk (1)

İslam düşüncesinin Batıya geçişinde Endülüs ve Sicilya’da teşekkül eden bilim çevreleri etkili olmuşsa da bu bilim v e düşünceyi öğrenip benimsemeye sevk eden asıl faktör, Haçlı savaşlarıdır. Bu vesileyle İslam…