Muhterem Üyemiz 2 Şubat 2014 Pazar Günü saat 10:00 da yapılacağını duyurduğumuz şubemizin 15.Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlanamaması sebebiyle gerçekleşmemiştir.Çağrı mektubumuzda da belirtildiği üzere,15. Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.02.2014 Pazar Günü saat 10:00 da Ocak binamızda ve aşağıdaki gündem ile icra edilecektir. Teşriflerinizi bekler saygılarımızı sunarız.   Ramazan Gültekin (Sekreter ) TOPLANTI GÜNDEMİ1-         Açılış ve yoklama2-         Divan Teşekkülü3-         Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı4-         Yönetim Kurulu faâliyet raporunun okunması5-         Denetim Kurulu faâliyet raporunun okunması6-         Raporların müzakere ve ibrası7-         Tahmini bütçenin görüşülmesi ve aidat tespiti8-         Yönetim, Denetim Kurulu ve Kurultay Delegelerinin seçimi 9-         Dilek ve temenniler, kapanış 

A D R E S  : İsmet İnönü Cad. Üstün İş Hanı, Kat: 6,Daire: 26-27  ESKİŞEHİR