ESKİŞEHİR
09.02.2014
(Türk Ocağı Haber Merkezi)

Eskişehir Türk Ocağının 15 ncü olağan genel kurulu, 09.02.2014 günüDernek Merkezinde yapıldı. Yönetim ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üyeleri ile Genel Kurul delegelerinin yeniden belirlendiği genel kurulda yapılan seçim sonucunda; iki yıl boyunca görev yapacak yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

Prof.Dr. Nedim ÜNALÖğretim Üyesi, ESOGÜ Tıp Fakültesi
Doç.Dr. Mehmet TOPALÖğretim Üyesi, ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi
Mustafa TEZELBaşmüfettiş, TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü
Hakan ATAAvukat
Mehmet KARAKAYAÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Müşaviri
Ömür AŞIKOĞLUDaire Başkanı, Odunpazarı Belediyesi
Enbiya KUMAŞİşadamı

            Nezih bir havada geçen seçimlerin tamamlanmasından sonra bir konuşma yapan Prof.Dr. Nedim ÜNAL, şunları söyledi;

            “Türk Ocakları, 100 yıllık ömründe, Türklüğü yükseltme ve yüceltme azminde en ufak bir kırılma ve sapma olmadan, bugünlere gelmiştir. Günümüzde, önemli sıkıntılarla karşı karşıya bulunan Türk Milletinin Türk Ocakları’na duyduğu ihtiyaç, bu mukaddes Ocağın kuruluşuna vesile olan 20 nci yüzyıl başlarındaki o bunalımlı günlerden çok daha fazladır. Türk Ocakları, geçmişte olduğu gibi, günümüzde ve gelecekte de, milletimizin her alanda ilerlemesi ve yeniden medeniyetin öncüsü olması için göstereceği çabaları büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Ülkemiz, zor günlerden geçmektedir. Etrafımızda, önümüzdeki yıllarda ülkemizi zor durumda bırakabilecek olumsuz gelişmelere şâhit olmaktayız. Türk Devletinin, derin bir akılla, geleceği tanzim etmesi, muhtemel gelişmeleri önceden öngörerek, gerekli tedbirleri ikmâl etmesi lüzumludur. Bütün dikkatimizi ve enerjimizi iç meselelere teksif ederek, bölgemizde ve dünyada vukû bulan gelişmeleri ihmál ettiğimiz takdirde, gelecekte altından kalkamayacağımız ve, hattâ ─Allah korusun─ telâfi edemeyeceğimiz mâliyetlerle karşılaşabiliriz.”

            Prof.Dr. Nedim ÜNAL, “Türk Ocakları’nın, güçlü, müreffeh, demokrasi ve hukûk nizamının hakim olduğu bir Türkiye’nin inşasında her zaman önemli roller üstlendiğinin” altını çizdikten sonra, bu önemli görevlerin yerine getirilebilmesi için uygun bir ortamın gerekliliğinden bahisle, sözü mekân konusuna getirdi ve şunları ifâde etti;

            “Eskişehir Türk Dünyası Kültür Dünyası Başkenti Ajansı, şehrimizde yıllardan buyana metruk bir vaziyette bulunan Sivrioğlu Konağının, bir akademi gibi faâliyet gösteren Eskişehir Türk Ocağı’na tahsis edilmesi arzusu ile, gerekli kaynakları sağlayarak, restore edilmesini temin etmiştir. Restorasyon bittiği hâlde, Odunpazarı Belediyesi, Sivrioğlu Konağı’nı Ocağımıza tahsis etmekten imtina etmektedir ve, kamu yararı bertaraf edilerek, ticârî amaçla gelir elde etmek için, ihâleye çıkarmıştır.”

            Yapılan müzâkere sonucunda, kongre üyeleri, “Sivrioğlu Konağı’nın, restorasyon amacına uygun olarak, Türk Ocağı’na tahsis edilmesinin sağlanması” konusunda son bir kere daha Odunpazarı Belediyesi’ne hatırlatılması; “sonuç alınamadığı takdirde, gerekli tavrın ortaya konulması” yönünde, ittifakla karar almıştır.

ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI 15. OLAĞAN GENEL KURULUNDA SEÇİLEN KURUL ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU
ASİL ÜYELERYEDEK ÜYELER
Nedim ÜNALNamık Kemál ÖZGÜL
Mehmet TOPALFazlı YILMAZ
Mustafa TEZELErtuğrul KARAŞ
Hakan ATAYüksel KAYIN
Mehmet KARAKAYAAgah YILMAZBİLEK
Ömür AŞIKOĞLUNecmettin BAŞKUT
Enbiya KUMAŞKemalettin Sinan BÖR
  
DENETLEME KURULU
ASİL ÜYELERYEDEK ÜYELER
Cengiz BÜLBÜLFerruh SİNGER
M. Emin ÇETİNGÖZHasan GÜRBÜZ
Alaadin SARITevfik KÖK
  
GENEL KURUL DELEGELERİ
Nedim ÜNAL 
Mustafa TEZEL 
Sedat YURTSEVEN 

ÖNEMLİ NOT:  15 ncü olağan genel kurula ilişkin resimler ektedir.