Yönetim Kurulumuzun 18.01.2014 tarih ve 179 sayılı kararı gereğince Eskişehir Türk Ocağı’nın 15 nci olağan genel kurul toplantısı 02 Şubat 2014-Pazar günü, saat 10.00’da, Ocak Binamızda, aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Toplantı nisabının sağlanamaması durumunda, genel kurul toplantısı 09 Şubat 2014 günü, saat 10.00’da aynı “yer”de tekrarlanacaktır.

Teşriflerinizi bekler, saygılarımızı sunarız.

TOPLANTI GÜNDEMİ
1-Açılış ve yoklama
2-Divan Teşekkülü
3-Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
4-Yönetim Kurulu faâliyet raporunun okunması
5-Denetim Kurulu faâliyet raporunun okunması
6-Raporların müzakere ve ibrası
7-Tahmini bütçenin görüşülmesi ve aidat tespiti
8-Yönetim, Denetim Kurulu ve Kurultay Delegelerinin seçimi
9-Dilek ve temenniler, kapanış