25-27 Ağustos 2021

Bilgi Şöleni, çevrimiçi yapılacaktır.

BİLGİ ŞÖLENİ YÖNETİCİSİ: Prof. Dr. Nedim Ünal (Türk Ocakları Eskişehir şube başkanı)

AKADEMİK KOORDİNATÖR: Doç. Dr. Ahmet Yılmaz Soyyer (SDÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi)

BİLGİ ŞÖLENİ DÜZENLEME KURULU

Yönetim Konuları:

Prof. Dr. Nedim Ünal

Prof. Dr. Kemal Polat

Doç. Dr. Kamil Sarıtaş,

Dr. Duygu Tanıdı

Arş. Gör. Esma Türkmen

Uzman Saniye Aybüke Berk

Akademik Konular:

Doç. Dr. Ahmet Yılmaz Soyyer

Ali Rıza Özdemir

Bildiri Kitabı Editörü:

Dr. Özlem Özdemir

BİLGİ ŞÖLENİ BİLİM KURULU

Prof. Dr. Salih Çift

Prof. Dr. Sadullah Gülten

Prof. Dr. Kalamkas Kalybayeva (Özbekistan)

Prof. Dr. Namıq Musalı

Doç. Dr. Tavaldieva Gülbahar Nishanovna (Özbekistan)

Prof. Dr. Kemal Polat

Prof. Dr. Kenan Ziya Taş

Prof. Dr. Ahmet Taşğın

Prof. Dr. Ömer Faruk Teber

Prof. Dr. M. Saffet Sarıkaya

Prof. Dr. Harun Yıldız

Doç. Dr. Aziz Altı

Doç. Dr. Cem Erdem (Polonya)

Doç. Dr. Kamil Sarıtaş

Dr. Bülent Keleş (Almanya)

Dr. Bakıt Murzaraimov (Kırgızistan)

Dr. Özlem Özdemir

Arş. Gör. Esma Yürük (Finlandiya) İbrahim Bahadır (Almanya)