Eskişehir Türk Ocağı Millî Mefkûre Mektebi Bahar Dönemi Eğitimine Başlıyor.