RAHMETLE, ŞÜKRANLA Enver Paşa’nın Kardeşi, Kut’ül Amare Zaferinin Fatih’i Halil Kut Paşanın Yeğeni; Kafkas İslâm Ordusunun komutanı , Azerbaycan Fatih’i , Türkiye’nin ilk Millî Savaş sanayiinin kurucusu, Killigil tabancalarının mucidi; Haliç’in kıyısında, Sütlüce’de Silah fabrikasında henüz nasıl olduğu anlaşılamayan sabotaj sonucunda fabrikasıyla beraber havaya uçurularak, katledildi. Bu büyük kahramanı, bu destansı yiğidi rahmetle minnetle, şükran’la yâd ediyoruz.