Aziz Dostlarımız;

Bu ramazan da, yüreğimizi kavuran Irak’ta ki ve Suriye’de ki Türkmenlerin durumudur. Kanıyla, canıyla, diniyle imanıyla, kültürüyle bizimle beraber olan, parçamız olan, yetmiş sene önce emperyalizmin çizdiği sınırın ötesinde kalan Irak Türklerinin içinde bulunduğu durum ciğerimizi yakıyor ve yüreğimizi kavuruyor. Şu anda üç milyon Türkmen ser-sefil, ne yapacaklarını bilemez halde hayata tutunmaya çalışıyor ve şüphesiz biliniz ve emin olunuz ki yürekleri onlar için çarpan bizden başka kimseleri de yok. O halde gün bugündür onlarla beraber olma, onlarla beraber dertlenme, onlarla beraber gülme, onlarla beraber ağlama, onların hissettiklerini hissetme günüdür. İnandığımız, gönül verdiğimiz değerleri lafta bırakmayıp gereğini yapma günüdür. Unutmayınız ki Dünya ve özellikle içinden geçtiğimiz günler imtihan günleridir!

Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Irak Türkleri kardeşlerimiz için bir yardım kampanyası başlatmıştır. Buna dair bilgileri de sizlere takdim ediyoruz. Daha geniş bilgiyi talep ettiğiniz takdirde sizlere ziyarete gelip bilgi verebiliriz veya sizler ilgili hesap numaralarına nakdi yardımlarınızı gönderebilirsiniz. İletişim Numarası:05558511520

Bu vesileyle Türk ve İslam Dünyasının başındaki belaların def olması, ağız tadı, huzur ve istikrarın avdet etmesi ümidiyle Ramazanınızı tebrik ediyoruz. 

ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI YÖNETİM KURULU